Uverejnené

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v rodinných domoch a v bytových domoch. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet a od 13.5.2020 boli medzi podporované zariadenia zaradené aj kotly značky RED a KOZLUSAN.

Dotáciu na kotly na pelety môžete získať až do výšky 1200 €. Dotáciu je možné využiť pre rodinné domy a bytové domy. Celé znenie podmienok pre získanie dotácie môžete nájsť na stránke zelená domácnostiam.

Kotly s možnosťou získania dotácie